Ofiarodawcy i sponsorzy

Lista osób, sponsorów (firm, instytucji), które wsparły finansowo lub rzeczowo projekt upamiętnienia ELWRO

Wpłaty od osób:

Bogdan Safader
Fajwel Klejn
Wilhelm Wojsznis
Mikołaj Karpow
Witold Podgórski
Józef Lis
Dorota i Michał Kasprowscy
Marian Snowarski
Ryszard Bardadyn
Ruta Maćkowiak
Paweł Szecówka
Romuald Jakóbiec
Kazimierz Mazurkiweicz
Adam Urbanek
Bożena i Wojciech Rytych
Alicja Chybicka
Andrzej Myszkier
Marta Józefowska
Czesław Leszek Bzduła
Wacław Osękowski
Janina Rudze
Maria Chomiak
Albina i Jan Borkowski
Alina i Kazimierz Bachmiński
Cezary Tomasz Kotkowiak
Roman Gawlak
Józef Muszyński
Wojciech Stefan Cellary
Genowefa Romaniuk
Zbigniew Salamon
Jan Kurilec
Eugeniusz Bilski
Bogusław Bartoń
Wojciech Jarosz
Maria Grzegorczyk
Jan Markiewicz
Leszek Tworek
Leon Żak
Jolanta Maria Szablicka-Żak
Barbara i Andrzej Berny
Jerzy Mizia
Halina i Przemysław Kapała
Lech Kalniuk
Grażyna Owoc-Dudarewicz i Alfred Dudarewicz
Andrzej Janusz Zgieb
Janusz Barański
Teresa i Bronisław Piwowar
Zbigniew Kazimierz Pilzek
Maciej Jeśmanowicz
Mirosław Kudła
Krzysztof Jerzy Konopacki
Maria i Piotr Osóbka
Lucjan Górski
Stanisław Kurek
Grażyna i Henryk Matschey
Zofia Gajek
Ireneusz Stanisław Rajter
Jadwiga Wójcik
Władysław Lemiec
Piotr Kremienowski
Magdalena i Piotr Dębski
Ludwik Ignacy Górski
Anna Trypka
Stanisław Jednoróg
Jerzy Stanisław Nowak
Jarosław Kutkowski
Barbara Węgrzyn
Teresa Kaufman
Jerzy Kasprowski
Jan Mazurkiewicz
Roman Albin Kamiński
Andrzej Kunderak
Helena Finescu
Jadwiga Urszula Raziuk
Zygmunt Wojciechowski
Agnieszka i Tomasz Konopka
Lidia Zajchowska
Jolanta i Henryk Kulesza
Jan Jerzy Adamus
Irena Lindner-Czygrinow i Włodzimierz Czygrinow
Wacław Krzysztof Jakacki
Anomim Anonim
Szymon May-Majewski
Krystyna Lasota
Jacek Piotr Rzeźnicki
Michał Ziemowit Przybylski
Jolanta i Leon Adamów
Teresa Dudkowiak
Władysława Dziwak
Piotr Kociatkiewicz
Zbigniew Orkusz
Andrzej Lepszonek
Longin Kula
Andrzej Musielak
Teresa Maria Łanowy
Alicja Kuberska
Zofia Kamińska
Ewa Pastuszak
Jan Olejnik
Wacław Jarguliński
Henryk Polarczyk
Irena Urszula Hamerlińska
Wojciech Jerzy Mazij
Maria Szymańska
Jan Franciszek Kaczmarz
Janusz Wencius
Aniela i Stanisław Olszewscy
Janina Helena Karoluk
Renata Jaroszewska
Leokadia Trębska

Razem wpłaty od osób do 31.12.2015 r.: --- 21 100,56 zł

Sponsorzy:

Bank Zachodni WBK S.A.
Polskie Towarzystwo Informatyczne Zarząd Główny i O/Dolnośląski
Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel, Strzegom (wsparcie rzeczowe)
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/Dolnośląski
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Wrocław
MetalERG SP. z o.o. Sp. k., Oława (wsparcie rzeczowe)
Zakład Instalacji Elektrycznych Mirosław Walczak, Wrocław

Razem wpłaty od sponsorów do 30.09.2015r: --- 14 000,00 zł

Łącznie wpłaty do 31.12.2015 r.: --- 35 100,56 zł


Wydatki:

1Opłaty za mapy – Zarząd Geodezji i Kartografii227,60 zł
2Materiały biurowe i opłaty administracyjne (skarbowe, pocztowe, bankowe, itp.)627,17 zł
3Ogłoszenie apelu w Gazecie Wrocławskiej dotyczącego wpłat pieniężnych385,00 zł
4Wydatki związane z wykonawstwem i montażem obelisku, w tym:
-mapa, projekty zagospodarowania terenu i odbudowy pasa drogowego2 345,00 zł
-obelisk granitowy z napisami i montażem17 210,00 zł
-krasnal5 000,00 zł
-tablica sponsorów130,00 zł
-iluminacja (lampy)941,64 zł
-usługi dźwigowe553,50 zł
-roboty budowlane i instalacja podświetlenia5 000,00 zł
31 180,14 zł
5Wydatki dotyczące uroczystości odsłonięcia obelisku, w tym:
-fotograf450,00 zł
-nagłośnienie600,00 zł
-zdjęcia195,81 zł
-opłata za nagranie TVP Wrocław246,00 zł
1 491,81 zł
6Przeznaczenie środków na opłatę za 10 lat za domenę „elwro.info.pl” i hosting1 188,84 zł

Łącznie wydatki do 31.12.2015 r.: --- 35 100,56 zł


Wróć do:
Początku