Skwer o nazwie ELWRO

Towarzystwo Miłośników Wrocławia - Opinia z dnia 6.03.2015 r.[3]

Wniosek Komitetu Społecznego do Komisji Kultury Rady Miejskiej o nadanie nazwy „Skwer ELWRO” - Wniosek z dnia 9.03.2015 r. do Komisji Kultury Rady Miejskiej[4]

Biuro Rozwoju Wrocławia - Pismo z dnia 15.04.2015 r. informujące o wpisie i inicjatywie Prezydenta Wrocławia[5]

Biuro Prezydenta Wrocławia - Pismo z dnia 18.05.2015 o objęciu przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Wrocławia[6]

Rada Miejska Wrocławia - Uchwała z dnia 9.07.2015 o nadaniu nazwy „Skwer ELWRO”[7]

ZDiUM - Projekt lokalizacji i treści tablic skweru ELWRO[8]