Rys historyczny i ważne wydarzenia 1981-1989

(aby wyświetlić informacje o dokumencie - kliknij na [nr] przy dokumencie)

➢ dyrektorem naczelnym ELWRO zostaje Andrzej Musielak – w ELWRO pracuje od 1960 r.,

➢ wprowadzenie, zmodyfikowanej zarządzeniem dyrektora ELWRO, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z pionami organizacyjnymi :

 • Dyrektora Naczelnego (DN),
 • ds. Generalnych Dostaw, w tym serwis (DG),
 • ds. Produkcji (DP),
 • ds. Technicznych (DT),
 • ds. Ekonomicznych (DE),
 • ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu (DI),
 • ds. Pracowniczych (DK),
 • ds. Handlu w tym Biuro Handlu Zagranicznego (DH),
Zarządzenie nr 6/81 [112]

➢ eksport mikrolaboratoriów mobilnych AW-11 do badania jakości wody,

➢ uruchomienie produkcji militarnych minikomputerów UMJS-10 (Uniwersalna Mikroprogramowana Jednostka Sterująca), których koncepcję uznać można za wstęp do personalnych komputerów (PC), H. Stanek „Militarny sprzęt …”UMJS [113]

➢ eksport : mc. ODRA 1305 (4 szt.), mc. R-32 (2 szt.), podsystemów teleprzetwarzania EC-8371.01 (40 szt.), Plan sprzedaży eksportowej [114]
Podsystem Tele JS [115]

➢ przekazanie odpłatne praw do produkcji telewizyjnej video gry TVG-10 dla Przedsiębiorstwa Polonijno Zagranicznego Ameprod z Poznania, Ameprod TVG-10 [116]


➢ realizacja porozumień o wieloletniej współpracy zawartych z :

 • Narodowym Bankiem Polskim,
Polecenie służbowe nr 6/82 [117]
 • Centrum Komputeryzacji Rynku „CEKAR” o produkcji mikroelektronicznych kas rejestracyjnych,
Polecenie służbowe nr 7/82 [118]
 • przedsiębiorstwem Polskie Koleje Państwowe o realizacji kompleksowej dostawy systemów sterowania zdalnego BUSZ-M i wzajemnych uzgodnieniach z PKP kierunków prac badawczo –rozwojowych,
Polecenie służbowe nr 8/82 [119]
 • Instytutem „ORGMASZ” o wspólnym prowadzeniu badań i wdrożeniu zastosowań technik komputerowych w resorcie hutnictwa i przemysłu maszynowego,
Polecenie służbowe nr 27/82 [120]

➢ opracowanie mikrokomputera biurowego ELWRO 523 dla zastosowań także w księgowości,

➢ zmiana nazwy na Zakłady Elektroniczne ELWRO zarządzeniem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 28.10.1982 r., oraz zmiana logo ELWRO – w wyniku konkursu został przyjęty projekt graficzny nowego logo autorstwa Mieczysława Piróga plastyka z ELWRO, Pismo okólne nr 4/82 oraz projekt graficzny nowego logo [121]

➢ struktura i realizacja eksportu w 1982 r. :

 • poślizg w dostawach modułów PAO EC-3945 do ZSRR,
 • sprzedaż 55 podsystemów TeleJS z PTD EC-8371.01 do ZSRR, Węgier, Czechosłowacji,
 • sfinalizowanie dwumaszynowego systemu R-32 EC-1032 dla węgierskiego kolejnictwa,
 • zakończenie wieloletnich dostaw pamięci bębnowych do NRD i bloków pamięci operacyjnych do ZSRR,
Struktura i realizacja eksportu [122]

➢ uruchomienie produkcji pierwszych mikrokomputerów biurowych ELWRO 523,

➢ wyprodukowanie przez ELWRO 200 szt. procesora teleprzetwarzania PTD EC-8371.01, który stanowił uznaną specjalność ELWRO i był eksportowany do wszystkich krajów Europy Wschodniej, Mongolii i na Kubę,

➢ zniesienie z dniem 15.01.1983 r. wprowadzonej w stanie wojennym militaryzacji jednostek organizacyjnych, służb i stanowisk pracy w ELWRO oraz Instytucie KSAiP, Zarządzenie nr 2/83 [123]

➢ likwidacja Filii Ośrodka Szkoleniowego ELWRO w Książu, Zarządzenie nr 6/83 [124]

➢ realizacja kontraktu nr 196/81 zawartego przez ELWRO z agendą ONZ na dostawę do Mongolii podsystemu Tele JS z procesorem PTD EC-8371.01 dla Centralnego Urzędu Statystycznego w Ułan Bator wraz z 21 terminalami rozmieszczonymi na terytorium Mongolii, Sprawozdanie z delegacji służbowej [125]


➢ plan eksportu w części dotyczącej urządzeń komputerowych Plan eksportu Biura Handlu Zagranicznego [126]

➢ zakończenie produkcji w 1984 r. mc. ODRA 1305 z pamięcią ferrytową na numerze fabrycznym 372. Od numeru 373 mc. ODRA 1305 jest produkowana wyłącznie z pamięcią półprzewodnikową, Polecenie służbowe nr 21/84 [127]

➢ zakończenie produkcji do 31.12.1984 r. mc. R-32 EC-2032 z pamięcią ferrytową na numerze fabrycznym 151. Od numeru 152 mc. R-32 produkowana jest wyłącznie z pamięcią półprzewodnikową, Polecenie służbowe nr 34/84 [128]

➢ wyprodukowanie 100. komputera militarnego RODAN-10,

➢ powołanie placówek zagranicznych o nazwie : Punkt Obsługi Technicznej ELWRO, podporządkowanych Dyrektorowi Biura Handlu Zagranicznego ELWRO w miejsce dotychczasowego podporządkowania elwrowskich placówek Dyrektorowi Delegatury Centrali Handlu Zagranicznego „Metronex” :

 • w Budapeszcie
  Na Węgrzech do końca 1983 r. zainstalowano :
  • 20 zestawów maszyn cyfrowych ODRA,
  • 3 zestawy mc. R-32,
  • 14 podsystemów teleprzetwarzania z PTD, EC-8371.01,
Zarządzenie nr 10/84 [129]
 • w Pradze
  W Czechosłowacji do końca 1983 r. zainstalowano :
  • 78 zestawów maszyn cyfrowych ODRA,
  • 6 zestawów R-32 oraz zakontraktowano na 84/85 2 zestawy R-32 i 1 zestaw R-34,
  • 8 podsystemów teleprzetwarzania z PTD oraz zakontraktowano na 84/85 7 podsystemów,
Zarządzenie nr 19/84 [130]
 • w Berlinie na terenie NRD,
Zarządzenie nr 23/84 [131]

➢ podpisanie :

 • dokumentu z programem dostaw dla sieci Narodowego Banku Polskiego komputerów R-32 i R-34 oraz systemów terminalowych,
 • podpisanie porozumienia z Ministerstwem Paliw i Energetyki Czechosłowacji o dostawach dla tego resortu kilkunastu systemów R-34 i kilkunastu systemów teleprzetwarzania
Handel-współpraca [132]

➢ eksport BHZ ELWRO w latach 1981-1984, Realizacja eksportu 1981-1984 [133]


➢ zakończenie produkcji przełącznika kanałów TV-69 z dniem 28.01.1985 r., Polecenie służbowe nr 3/85 [134]

➢ Złoty medal na Międzynarodowych Targach w Poznaniu dla mikrokomputera ELWRO 800, który był oryginalną konstrukcją opracowaną w Politechnice Poznańskiej i elwrowskim instytucie IKSAiP. Był to wieloprocesorowy komputer modułowy, zawierający moduły procesorów 8 i 16-bitowych, moduły pamięci, dysków, sterowników grafiki i inne. Do uniwersalnej kasety można było włożyć wybrane moduły i budować w ten sposób konkretną konfigurację do konkretnych potrzeb (obliczeniowych, biurowych, lub do sterowania). Komputer w konfiguracji w kilkunastoma płytami z procesorami 16-bitowymi dysponował znaczną mocą obliczeniową. Komputer w zależności od użytych modułów mógł pracować pod kontrolą wielu różnych systemów operacyjnych. W konfiguracji z jednym procesorem 16-bitowym, modułami pamięci i dysków mógł na przykład pracować pod kontrolą MS-DOS i pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych, od strony programowej był zgodny z IBM-PC. Niestety mikrokomputer Elwro 800 nie został wdrożony do seryjnej produkcji.

➢ realizacja ustaleń dotyczących współpracy :

 • z firmą Velebit – Zagrzeb (Jugosławia) w zakresie produkcji i montażu kas sklepowych , oprogramowania, akwizycji,
Polecenie służbowe nr 4/85 [135]
 • z firmą Elektronska Industrija – Niš (Jugosławia) w zakresie wdrożenia w tej firmie produkcji drukarki kalkulatorowej DK 278A zgodnie z podpisaną umową kooperacyjną,
Polecenie służbowe nr 24/85 [136]
 • z firmą Elektronika Industrija – Honeywell w zakresie produkcji, dostaw zaprezentowanych podczas pobytu przedstawicieli NBP i PKP w Jugosławii, terminali specjalizowanych oraz drukarki książeczkowej ROSY 73 dla potrzeb bankowości i kolejnictwa,
Sprawozdanie z delegacji służbowej [137]

➢ podpisanie porozumień dotyczących dostaw w latach 1986-1990 :

 • kilkanaście mc. R-34 oraz urządzeń uzupełniających do mc. ODRA 1305 dla Ośrodka Informatyki Górnictwa i Energetyki oraz Gazownictwa,
 • 5 mc. R-32 i 10 mc. R-34 oraz kilkanaście podsystemów Tele JS PTD EC-8371.01 dla Ministerstwa Przemysłu Czechosłowacji,
Handel-współpraca [138]

➢ uruchomienie produkcji pierwszych mikrolaboratoriów mobilnych AG-12 do badania jakości gleby, Mikrolaboratorium Mobilne AG-12 [139] Mikrolaboratorium Mobilne AG-12

➢ W ogólnopolskim konkursie, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na zaprojektowanie komputera edukacyjnego, wybrany został mikrokomputer zaprojektowany przez zespół z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej. Koncepcja tego mikrokomputera była rewolucyjna w zastosowaniach edukacyjnych, była oryginalną polską myślą techniczną, niezwykle nowoczesną, a także, co było istotne, wykonalną w skali przemysłowej. Zaprojektowany, jako system rozproszony ze współdzielonymi zasobami, stanowił zestaw składający się z:

 • serwera (komputer nauczycielski) wyposażonego w pamięć masową (stacja dysków z dwoma napędami dyskietek 5,25″) oraz drukarkę,
 • 7 do 10 stacji roboczych (komputerów uczniowskich) połączonych z serwerem (komputerem nauczycielskim) lokalną siecią komputerową Junet i pracujących w dwu różnych trybach: w trybie spectrum tj. jak emulator komputerów Sinclair ZX Spectrum, oraz w trybie systemu operacyjnego CP/J.
Oprogramowanie mikrokomputera stanowiło:
 • oprogramowanie systemowe: oprogramowanie trybu Spectrum, system operacyjny CP/J, oprogramowanie do zarządzania siecią Junet,
 • oprogramowanie użytkowe: programy napisane dla komputerów Sinclair ZX Spectrum, programy działające pod kontrolą popularnego systemu operacyjnego CP/M,
 • oprogramowanie narzędziowe:
  • w grupie programów dla Spectrum: assembler, język Pascal oraz język Logo opracowany przez zespół z Politechniki Poznańskiej,
  • w grupie programów działających pod systemem operacyjnym: edytor tekstów Word Star, arkusz kalkulacyjny Super Calc, zarządzanie bazą danych d’Base, języki programowania Pascal, Prolog i C.
Wersja produkcyjna tego mikrokomputera otrzymała nazwę ELWRO 800 Junior. Wdrożenie do seryjnej produkcji w ELWRO mikrokomputera zaprojektowanego przez zespół prof. Wojciecha Cellarego z Instytutu Automatyki Politechniki Poznańskiej można uznać za wzorzec współpracy nauki z przemysłem,

➢ wykonanie i uruchomienie prototypów 3 szt. jednostki centralnej R-34 EC-2134, Polecenie służbowe nr 12/85 z harmonogramem [140]

➢ zakończenie produkcji z dniem 31.12.1985 r. wyrobów :

 • czytnik-dziurkarka CDT-325-2,
 • drukarka wierszowa DW-325-1,
 • procesor PTD EC-8371.01 z pamięcią ferrytową,
 • moduł pamięci półprzewodnikowej 2 MB luzem,
 • moduł pamięci półprzewodnikowej 128 K do PTD luzem,
 • czytnik kart CK-325-1,
Polecenie służbowe nr 34/85 [141]

➢ planowanie zakończenia produkcji z dniem 31.12.1986 r. :

 • errytowego bloku pamięci SM-3101 na numerze 2306,
 • ednostki pamięci FJP-8/18/1 na numerze 5023,
Polecenie służbowe nr 35/85 [142]

➢ przyłączenie do ELWRO Zakładu Wytwórczego Ogniw i Baterii „EMA-VOLTA” we Wrocławiu (Zarządzenie nr 5/org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 28.01.1986 r.). Nową jednostkę włączono do Zakładu Komputerowego jako Zakład Obwodów Drukowanych z późniejszą zmianą profilu i nazwy na Zakład Urządzeń Elektronicznych, Wykaz zakładów i jednostek organizacyjnych [143]

➢ wykonanie przez ELWRO serii próbnej mikrokomputera dla szkół ELWRO 800 Junior i prezentacja mikrokomputera w czerwcu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich,

➢ uruchomienie produkcji mc. jednolitego systemu R-34 (odpowiednik IBM 370/158) - seria próbna 10 szt., c.d. harmonogramu z Polecenia służbowego nr 12/85 [144]
Jednostka centralna R-34 EC-2134 [145]
Jednostka centralna R-34 EC-2134

➢ rozpoczęcie opracowania mikrokomputera klasy PC ELWRO 801AT,

➢ uruchomienie produkcji komputerów militarnych RODAN-15, które były mobilnym wykonaniem mc. ODRA 1305,

➢ zakończenie produkcji komputerów militarnych RODAN-10, których wyprodukowano 135 sztuk od 1974 r.,

➢ tworzenie, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Handlu Zagranicznego, delegatur Biura Handlu Zagranicznego ELWRO podporządkowanych Biuru Radcy Handlowego przy Ambasadzie PRL :

 • w Pradze – zgoda MHZ, pismo z dnia 28.01.1986 r., znak DOK-II-0131/Czech./86,
Zarządzenie nr 20/86 [146]
 • w Moskwie – zgoda MHZ, pismo z dnia 21.05.1986 r., znak DOK-II-0131/ZSRR/SS/86,
Zarządzenie nr 29/86 [147]
 • w Budapeszcie – zgoda MHZ, pismo z dnia 25.07.1986 r., znak DOK-II-0131/Węgry/SS/86,
Zarządzenie nr 33/86 [148]

➢ eksport 7 systemów komputerowych R-34 do Czechosłowacji oraz 63 podsystemów TeleJS i 14 sztuk procesorów PTD EC-8371.01 do ZSRR, Czechosłowacji, Węgier i NRD, Główne pozycje eksportu [149]

➢ eksport do ZSRR mikrolaboratoriów mobilnych AW-11 do badania jakości wody oraz mikrolaboratoriów mobilnych AG-12 do badania gleby,

➢ dostawy krajowe mc. ODRA 1305 (30 szt.), mc. R-32 (3 szt.) oraz procesorów PTD EC-8371.01 (10 szt.),

➢ podpisanie kontraktu na eksport do Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej (KRLD) mc. R-34 w latach 1986-1987, Sprawozdanie z delegacji służbowej [150]

➢ obsługa serwisowa procesorów teleprzetwarzania PTD EC-8371.01 zainstalowanych w Jugosławii w Zagrzebiu, Dubrowniku, Osijeku i Belgradzie, Sprawozdanie z delegacji służbowej [151]

➢ porozumienie o współpracy z Dyrekcją Generalną Polskich Kolei Państwowych, a także umowa z Zakładami Teleelektronicznymi „TELKOM-TELETRA” dotycząca licencji na produkcję central elektronicznych, Uchwała nr 50/86 Rady Pracowniczej [152]
Uchwała nr 30/86 Rady Pracowniczej [153]

➢ zakończenie z dniem 31.12.1986 r. produkcji j.c. R-32 (EC-2032) na numerze fabrycznym 175. Od 1973 r. wyprodukowano 151 szt. z pamięcią ferrytową i 24 szt. od 1984 r. z pamięcią półprzewodnikową. Wyeksportowano 15 szt. (z tego 10 do Czechosłowacji) Polecenie służbowe nr 25/85 [154]

➢ zakończenie z dniem 31.12.1986 r. na numerze fabrycznym 432 produkcji jednostek centralnych ODRA 1305, komputerów znaczących dla rozwoju informatyki w Polsce i nie tylko, produkowanych w ELWRO od 1972 r. Łącznie wyprodukowano 432 szt. w tym 372 szt. z pamięcią ferrytową i 50 szt. od 1984 r. z pamięcią półprzewodnikową. Wyeksportowano 48 sztuk, Polecenie służbowe nr 19/86 [155]

➢ zakończenie z dniem 31.12.1986 r. produkcji pamięci półprzewodnikowej PPO-305 256k luzem na numerze 20,


➢ uruchomienie seryjnej produkcji mikrokomputerów edukacyjnych dla szkół ELWRO 800 Junior (zamówienie rządowe Ministerstwa Edukacji), Mikrokomputer ELWRO 800 Junior [156] Mikrokomputer ELWRO 800 Junior Pierwsze egzemplarze mikrokomputerów Junior trafiły do szkół. Organizowano szkolenia dla osób instalujących mikrokomputery w szkołach oraz dla licznych grup nauczycieli. Największym beneficjentem instalowanych Juniorów w kilku tysiącach szkół licealnych i podstawowych byli uczniowie.

Szacuje się, że dzięki Juniorom ponad milion polskich uczniów miało swój pierwszy kontakt z komputerem i uczyło się informatyki. To spowodowało, niedające się przecenić, skutki społeczne w upowszechnieniu korzystania z komputerów i wniosło znaczący wkład w rozwój informatyki w Polsce.

Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeszcze w 1993 roku, czyli siedem lat od premiery Juniora, około 1/3 komputerów pracujących w szkołach, stanowiły ELWRO 800 Junior, których wyprodukowano w ELWRO do 1991 roku około 14 tysięcy.

➢ uruchomienie serii próbnej mikrokomputerów personalnych ELWRO-801 AT (zamówienie rządowe), Objęte zamówieniem rządowym [157]

➢ eksport maszyn cyfrowych 1 szt. ODRA-1305 i 9 szt. R-34 do Czechosłowacji oraz 1 szt. R-34 do Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej (opóźnienie z 1986 r.),

➢ eksport 64 podsystemów teleprzetwarzania z procesorami PTD do ZSRR (61 podsystemów) i Węgier (3 podsystemy) oraz eksport 19 sztuk procesorów PTD EC-8371.01(9 szt. do Czechosłowacji, 8 szt. do NRD, 2 szt. do Węgier), Analiza obrotów BHZ w 1987 r. [158]

➢ eksport do Chin modułowego systemu automatyki INTELEKTRAN,

➢ eksport do ZSRR laboratoriów mobilnych do badania wody (AW-11) i do badania gleby (AG-12) oraz laboratoriów do nauczania podstaw mechaniki (FMP),

➢ ustanowienie zagranicznych placówek w formie stałych delegatów Biura Handlu Zagranicznego ELWRO w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie PRL :

 • w Berlinie w NRD – zgoda MHZ, pismo z dnia 16.01.1987 r.
Zarządzenie nr 12/87 [159]
 • w Sofii w Bułgarii – zgoda MHZ, pismo z dnia 18.08.1987 r.
Zarządzenie nr 17/87 [160]

➢ ELWRO organizatorem wystawy w Hali Ludowej INFOSYSTEM 87 WROCŁAW,

➢ realizacja umowy zawartej z Wielkopolskimi Zakładami Teleelektronicznymi „TELKOM-TELETRA” w sprawie sprzedaży dokumentacji technicznej i prawa produkcji w ELWRO (w Zakładzie Elektroniki) modemów jednolitego systemu 1200/2400, 600/1200 i 300 bd. oraz urządzeń konwertora telegraficznego, Polecenie służbowe nr 18/87 [161]

➢ realizacja porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy ELWRO, Instytutem KSAiP a Instytutami Politechniki Wrocławskiej, Polecenie służbowe nr 22/87 [162]

➢ opracowanie w Instytucie KSAiP emulatora mc. ODRA 1305 na procesorze R-34. Emulator umożliwiał użytkownikom mc. ODRA 1305 przeniesienie całego swojego oprogramowanie wraz z aplikacjami na mc. R-34, A. Urbanek „Jak powstawała…” - Emulowanie ODRY [163]
Emulator mc. ODRA 1305 dla EC 1034 (R-34) [164]

➢ udzielenie przez ELWRO wsparcia finansowego i pomocy dla Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu :

 • Kliniki Nefrologicznej,
Uchwała nr 164/87 Rady Pracowniczej [165]
 • Katedry i Kliniki Kardiologicznej,
Uchwała nr 12/86 Rady Pracowniczej [166]
 • Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej,
Uchwała nr 149/87 Rady Pracowniczej [167]

➢ zakończenie produkcji z dniem 31.12.1987 r. następujących wyrobów :

 • multiplexor MPX-325 na numerze 170,
 • przełącznik interfejsu PI na numerze 205,
 • mikrokomputerowy symulator styku S2 na numerze 30,
 • moduł pamięci taśmowej MTS z 6PT-3 na numerze 799,
 • adapter międzymaszynowy ADM-305 na numerze 52,
Polecenie służbowe nr 17/87 [168]

➢ wykonanie produkcji – sprzedaży 1987 r. i plan 1988 r. podstawowych wyrobów, Plan produkcji-sprzedaży [169]

➢ podpisanie w Budapeszcie porozumienia z firmą MIGERT o współpracy w zakresie dystrybucji na rynek węgierski aparatury do pomiarów wielkości fizyko-chemicznych oferowanej przez ELWRO, Porozumienie [170]


➢ 20-lecie Biura Handlu Zagranicznego ELWRO,

➢ jubileusz 25-lecia szkoły Elektroniczne Zakłady Naukowe, Srebrny jubileusz [171]

➢ uruchomienie seryjnej produkcji mikrokomputerów ELWRO 801 AT kompatybilnych z IBM PC/AT, wyposażonych w oprogramowanie firmy Microsoft, dla której ELWRO stało się autoryzowanym dystrybutorem, Mikrokomputer ELWRO 801 AT [172]
Mikrokomputer ELWRO 801 AT [173]
Mikrokomputer ELWRO 801 AT Mikrokomputer ELWRO 801 AT

➢ uruchomienie produkcji pierwszych modemów w Zakładzie Elektroniki

➢ ELWRO uczestniczy, eksponując swoje wyroby, w 15. międzynarodowych targach i wystawach (w tym w Indiach w New Delhi), Działalność promocyjna [174]
ELWRO Promo PL [175]

➢ podpisanie protokołu z Ministerstwem Przemysłu Elektronicznego (Minelektrotechprom) ZSRR dla realizacji planów automatyzacji zarządzania przedsiębiorstw i organizacji tego ministerstwa na bazie dostaw z ELWRO w latach 1988-90 :

 • do 20 systemów komputerowych EC-1034,
 • do 50 sztuk procesorów EC-2134 (tj. R-34),
 • do 10000 kompletów mikrokomputerów ELWRO-801AT,
Protokół podpisany w Moskwie w dniu 19.05.1988 r. [176]

➢ realizacja porozumień zawartych z instytucjami ZSRR, Polecenie służbowe nr 14/88 [177]

➢ porozumienie o współpracy z ZUS Warszawa na lata 1988-1992 oraz z zakładami pośredniczącymi w dostawach sprzętu mikrokomputerowego i prowadzącymi serwis sprzętu, Polecenie służbowe nr 17/88 [178]

➢ zakończenie produkcji z dniem 30.09.1988 r. :

 • podsystemu sterowania pamięciami dyskowymi SDS-30/60-1 na numerze 165,
 • adaptera UPD-305-8/5 na numerze 1129,
 • Uniwersalnej Mikroprocesorowej Jednostki Sterującej UMJS-10 na numerze 46,
Polecenie służbowe nr 4/88 [179]

➢ sprzedaż eksportowa :

 • eksport mc. R-34 do ZSRR i Czechosłowacji, podsystemów i procesorów teleprzetwarzania PTD EC-8371.01 do ZSRR, Czechosłowacji, NRD, mikrokomputerów do ZSRR i kalkulatorów do ZSRR, NRD,
 • eksport mikrolaboratoriów mobilnych do badania wody (AW-11) i do badania gleby (AG-12) oraz laboratoriów do nauczania podstaw mechaniki (FMP) do ZSRR,
 • eksport modułowych systemów automatyki INTELEKTRAN do Chin,
Realizacja 1987, 1988 i plan eksportu na 1989 r. [180]

➢ zawiązanie przez ELWRO spółek z udziałem zagranicznych partnerów :

 • pierwszej w kraju spółki polsko-francuskiej ELWRO-45 Sp. z.o.o., z udziałem dwóch firm francuskich, Instytutu KSAiP i ELWRO, eksportującej do Francji prace w zakresie oprogramowania,
Pierwsza elwrowska z udziałem zagranicznym [181]
 • spółki w Berlinie Zachodnim SET-SUPERWAVE ELWRO TRADING GmbH z udziałem firmy z Tajwanu i z Berlina Zachodniego. Przedmiot działalności : import i eksport dla ELWRO,

➢ zawiązanie/przystąpienie do spółek z udziałem krajowych partnerów :

 • 3 spółki stanowiące kanały dystrybucji wyrobów ELWRO na rynku krajowym w obszarach : banki, księgowość, szkoły,
Uchwała nr 282/88 Rady Pracowniczej [182]
 • 2 spółki wspierające ELWRO w obszarze prac badawczo-rozwojowych,

➢ honorowa odznaka „Za zasługi dla oświaty” przyznana dla ELWRO Minister dziękuje [183]


➢ 30 lecie ELWRO Okolicznościowy tekst Dyrektora Naczelnego ELWRO [184]

➢ uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemu komputerowego R-34 w Pyongson KRLD, Sprawozdanie z delegacji służbowej [185]

➢ utworzenie Sztabu Wyborczego ELWRO przy Komitecie Obywatelskim „Solidarność” Pismo sztabu wyborczego [186]

➢ wybór do Sejmu RP pracownika ELWRO Andrzeja Piszela pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa,

➢ zawiązanie/przystąpienie do spółek z udziałem partnerów krajowych :

 • 3 spółki stanowiące kanały dystrybucji wyrobów ELWRO na rynku krajowym w obszarach ochrony środowiska i automatyki przemysłowej oraz na rynkach zagranicznych (komputery militarne),
 • 3 spółki wspierające ELWRO w obszarze prac badawczo-rozwojowych,
Udział ELWRO w spółkach kapitałowych [187]
Wykaz spółek i wniesione udziały [188]

➢ podziękowanie Rektora Akademii Medycznej dla Janiny Rudze (z-cy dyr. ds. ekonomicznych) i przyznanie przez Senat Akademii Medycznej Złotej Odznaki Honorowej „Academia Medica Wratislaviensis” dla Andrzeja Musielaka (dyrektora Elwro) za wieloletnie wsparcie udzielane przez Elwro dla klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu, Pismo Rektora Akademii Medycznej [189]
Legitymacja nr 389/89 złotej odznaki honorowej [190]

➢ eksport mc. R-34 do ZSRR (4 szt.) i Czechosłowacji (6 szt.), procesów teleprzetwarzania PTD EC-8371.01 do ZSRR (90 szt.), Czechosłowacji (10 szt.), NRD (30 szt.) i na Kubę (7 szt.) oraz mikrokomputerów do ZSRR i Czechosłowacji, Plan eksportu na 1989 r [191]

➢ eksport aparatury :

 • eksport laboratoriów mobilnych do badania wody (AW-11), do badania gleby (AG-12) i laboratoriów do nauczania podstaw mechaniki (FMP) oraz modemów do ZSRR,
 • eksport modułowych systemów automatyki INTELEKTRAN do Chin i Turcji,
 • eksport aparatury kontrolno-pomiarowej do ZSRR, Turcji, Indii,
Sprzedaż kraj i eksport Zakładu Elektroniki [192]

➢ eksport automatyki przemysłowej, Sprzedaż kraj i eksport Zakładu Automatyki [193]

➢ zatwierdzenie programu zapewniającego wypracowanie zysku w 1989 r. na poziomie pozwalającym na uruchomienie dodatkowych środków m.in. na wynagrodzenia , dzięki wykonaniu :

 • 25 szt. mc. R-34
 • 190 szt. PTD
 • 10 szt. PTD-M
 • 4400 szt. ELWRO-801AT
 • 6000 szt. ELWRO 800 Junior
 • 54000 szt. kalkulatorów ELWRO 330/343
Uchwała nr 194/89 Rady Pracowniczej [194]


Wróć do :
Początku  ||   1981  ||   1982  ||   1983  ||   1984  ||   1985  ||   1986  ||   1987  ||   1988  ||   1989