SPIS DOKUMENTÓW RYSU HISTORYCZNEGO ELWRO

Dokumenty prezentowane są w całości bądź we fragmentach

(aby wyświetlić dokument - kliknij na numer dokumentu)

Nr kolejny dokumentuOpis
1Stefan Rylski – Memoriał adresowany do wicepremiera Piotra Jaroszewicza w sprawie uruchomienia produkcji odbiorników telewizyjnych we Wrocławiu, Wrocław, 18 marca 1958 r. oryg., rkps, ze zbioru Stefana Rylskiego.
2Heliodor Stanek „Narodziny wrocławskiego przemysłu informatycznego”, Wrocław, lipiec 2012 r., s. 1-2, www.elwrowcy.republika.pl/stanek3.pdf, lipiec 2016 r.
3Pismo Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza akceptujące uruchomienie we Wrocławiu produkcji odbiorników telewizyjnych, Warszawa, 24 kwietnia 1958 r, oryg. mps, ze zbioru Stefana Rylskiego.
4Stefan Rylski – fragment wywiadu „Byli dyrektorzy o dwudziestoleciu”, Informator 1959-1979 Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów MERA-ELWRO , s. 70-71, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
5Marian Tarnkowski – fragment wywiadu „Byli dyrektorzy o dwudziestoleciu”, tamże, s. 69.
6Roman Zuber „Moje wspomnienia o ELWRO” - Początki WZE ELWRO, s. 2-3, www.elwrowcy.republika.pl/strona11.html, lipiec 2016 r.
7Eugeniusz Bilski „Okres maszyn cyfrowych typu ODRA” – Pierwsze kroki, Informatyka 8-12, 1989 r., s. 26.
8Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Pierwsze logo, s. 3, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
9Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – ODRA 1001 i ODRA 1002 to, pierwsze komputery, s. 3-4, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
10Eugeniusz Bilski „Okres maszyn cyfrowych typu ODRA” – UMC – 1, Informatyka 8-12, 1989 r., s. 27-28.
11Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Rozmach organizacyjny Rylskiego, s. 11, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
12Eugeniusz Bilski „Okres maszyn cyfrowych typu ODRA” – ODRA 1003 1013, ELWAT-1, Informatyka 8-12, 1989 r., s. 27-29.
13Adam Urbanek „Co było przed serią ODRA 1300”, s. 2-3, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
14Zdjęcie- mc. ODRA 1103, ze zbioru Eugeniusza Bilskiego.
15Eugeniusz Bilski „Okres maszyn cyfrowych typu ODRA” – ODRA 1204, s. 4, www.elwrowcy.republika.pl/bilski.pdf, lipiec 2016 r.
16Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – przy ODRZE 1204…”, s. 8, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
17Jerzy Chełchowski „Nasz zakład na Interorgtechnice – 66”, Biuletyn Zakładowy ELWRO – 100 maszyn matematycznych, Wrocław 1966 r., s. 56, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
18Stefan Rylski „Dorobek i zadania ELWRO”, tamże, s. 7-8.
19prof. Antoni Kiliński „Z okazji setnej maszyny cyfrowej”, tamże, s.5.
20Bronisław Piwowar, „Wspomnienia o ELWRO” – Zawarcie umowy z ICL, s. 14-15, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
21Agreement – umowa tzw. softwarowa z ICT (późniejsze ICL), Warszawa 20 July 1967 r., ze zbioru Eugeniusza Bilskiego.
22Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Realizacja umowy z ICL, s. 15-18, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
23Eksport 1967 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej APWr], WZE Elwro, III/20, s. 5.
24Zarządzenie dyrektora ELWRO z dnia 16.12.1967 r. – Utworzenie Zakładu Obsługi Technicznej Maszyn Matematycznych ELWRO-SERVICE, APWr, WZE Elwro, I/5, s. 434-435.
25Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – System komputerowy ODRA 1304, s. 7, 9-10, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
26„Elwrowski handel z tradycjami”, Pismo Załogi ELWRO nr. 6, 16-31 III 1988 r., AP Wr, WZE Elwro, VI/26, s. 53.
27Eksport w 1968 r. APWr, WZE Elwro, III/21, s. 10.
28Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Komputery militarne z ELWRO, s. 24, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
29Zatrudnienie w latach 1963-1968, APWr, WZE Elwro, III/20, s. 72.
30Zdjęcie- mc. ODRA 1304 ze zbioru Eugeniusza Bilskiego.
31Komisja Oceny Maszyn Matematycznych- Komunikat Komisji ds. emc. ODRA 1304, Warszawa 13.06.1969 r.
32Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – system ODRA 1305, s. 18-20, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
33Komitet Nauki i Techniki - Notatka w sprawie wyników oceny dorobku WZE ELWRO, lipiec 1969 r, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, KNiT 787, 40-207.
34Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – Pierwsze aplikacje, s. 16-17 www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
35Witold Podgórski „Podwojenie gęstości”, s.6-8. www.elwrowcy.republika.pl/strona23.html,
36Zdjęcie- kalkulator TMK 204, ze zbioru Eugeniusza Bilskiego.
37Sprawozdanie z delegacji służbowej - uruchomienie mc. ODRA 1204 w Kairze, AP Wr, WZE Elwro, IX/15, s. 333.
38Sprawozdanie z delegacji służbowej – uruchomienie mc. ODRA 1204 w Dacca (Pakistan Wschodni), APWr, WZE Elwro, IX/15, s. 316.
39Pismo do Ministra Przemysłu Maszynowego dot. ELWRO – SERVICE, Wrocław, 24.03.1971, ze zbioru Bogdana Safadera.
40Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – system ODRA 1305, s. 20-21, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
41Zdjęcie – system ODRA 1305, ze zbioru Eugeniusza Bilskiego
42Sprawozdanie z delegacji służbowej – rozpoczęcie produkcji kalkulatorów przy współpracy z firmą CHORI/BUSICOM z Japonii. AP Wr, WZE Elwro, IX/15, s. 79.
43Eugeniusz Bilski, Bronisław Piwowar „Okres maszyn cyfrowych RIAD”, s. 1-2 www.elwrowcy.republika.pl/piwowar.pdf, lipiec 2016 r.
44Protokół z Moskwy z dnia 1 lipca 1971 r. w sprawie współpracy technicznej nad mc. Jednolitego Systemu (RIAD), za zbioru Eugeniusza Bilskiego.
45Eugeniusz Bilski, Bronisław Piwowar „Okres maszyn cyfrowych RIAD”, s. 2, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar.pdf, lipiec 2016 r.
46Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Otwarcie ELWRO na wschód – komputery RIAD, s. 20-22, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
47W Instytucie Elektrotechniki Politechniki w Budapeszcie – zainstalowane cztery mc. ODRA 1204, Informator 1959-1979 CKSAiP Mera-ELWRO, s. 84, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
48Powołanie Biura Generalnych Dostaw[dalej : BGD] – fragment z protokołu zdawczo-odbiorczego BGD, Wrocław, luty 1975 r., s. 1-3, ze zbioru Bogdana Safadera.
49„Informator dla użytkowników komputerów ODRA”, grudzień 1972, APWr, WZE ELWRO, 13/2, s.tyt.,spis treści.
50„Powtarzalne ośrodki obliczeniowe”,1974, APWr.,WZE Elwro, 13/3.
51Z protokołu zdawczo-odbiorczego BGD-Zespół ds. organizacji ekspozycji i informacji, Wrocław, luty 1975 r.,s.11, ze zbioru Bogdana Safadera.
52Niektóre z prac Geta-Stankiewicza z pracowni graficznej BGD, ze zbioru Bogdana Safadera.
53Tamże,
54Tamże,
55Pismo Romana Kowalika i Eugeniusza Stankiewicza o umożliwienie wykonania druków artystycznych (na prawach oryginału) w Pracowni Sitodrukowej ELWRO, ze zbioru Bogdana Safadera.
56Elżbieta Szpitalak „Żart na etacie”, Słowo Polskie 12.03.1975 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
57„Studio 7” – program działalności, fragment z odręcznym tekstem Geta -Stankiewicza, 1974 r., ze zbioru Bogdana Safadera
58Heliodor Stanek „Militarny sprzęt komputerowy produkcji ELWRO użytkowany w systemach radiolokacji aktywnej i pasywnej [dalej : Militarny sprzęt…..]” – Niestała Grupa Robocza R-R, s. 8-9, www.elwrowcy.republika.pl/tamara.pdf, lipiec 2016 r.
59Seryjna produkcja kalkulatorów, APWr, WZE Elwro, III/23, s. 6.
60Zdjęcie- kalkulatory z ELWRO, fot. Paweł Szecówka.
61Krajowe Biuro Informatyki - Dwuletni kroczący plan rozdziału komputerów i zasady realizacji dostaw, Warszawa, marzec 1972 r., ze zbioru Mariana Snowarskiego.
62Pismo KBI znak 4332/72, Warszawa 11.10.1972 r., oraz uwagi WZE ELWRO z 30.10.1972, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
63Produkcja globalna i zatrudnienie w latach 1970-1972, AP Wr, WZE Elwro, III/22., zał. Nr 1.
64Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – Tajemniczy GEORGE, s. 21-22, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
65Zdjęcie- maszyna cyfrowa ODRA 1325, ze zbioru Eugeniusza Bilskiego.
66Zdjęcie-pierwsza polska maszyna cyfrowa Jednolitego systemu R-30, Biuletyn MERA, Warszawa lipiec, 1974 r., s.9, brak autora fot.
67Eugeniusz Bilski, Bronisław Piwowar, „Okres maszyn cyfrowych RIAD” – Elwrowska mc. R-30, s. 3, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar.pdf, lipiec 2016 r.
68Sprawozdanie z delegacji służbowej – pobyt w Japonii dla przygotowania produkcji licencyjnych kalkulatorów, luty 1973 r., APWr WZ ELWRO IX/15, s. 37-38.
69Sprawozdanie z delegacji służbowej – uruchomienie zestawu ODRA 1304 w Hanoi, Wietnam, styczeń 1974 r., APWr, WZE Elwro, IX/17, s. 1-2.
70Podział maszyn cyfrowych do dostaw w 1974 r., APWr, WZE Elwro, IV/43, s. 78.
71Eugeniusz Bilski, Bronisław Piwowar, „Okres maszyn cyfrowych RIAD” – Porównanie różnych mc. RIAD, s. 4, www.elwrowcy.republika.pl/tamara.pdf, lipiec 2016 r.
72Heliodor Stanek „Militarny sprzęt…..” –Opracowanie i produkcja w ELWRO militarnych komputerów, s. 3-4, www.elwrowcy.republika.pl/tamara.pdf, lipiec 2016 r.
73Rozliczenie 1974 r. i plan na 1975 r. podzespołów rtv, APWr, WZE Elwro, IV/48, s. 92.
74Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – ODRA 1300 w Hutmenie, s. 22-23, www.elwrowcy.republika.pl/ubranek.pdf, lipiec 2016 r.
75Podstawowy asortyment –Wykonanie 1974 r. i plan 1975 r., APWr, WZE Elwro, VII/27, s. 35.
76Zdjęcie- maszyna cyfrowa R-32, fot.. Paweł Szecówka,
77Planowana ilość kursów –Szkolenie użytkowników elwrowskich maszyn cyfrowych w 1975 r., AP Wr, WZE Elwro, VII/27, s. 12.
78Uruchomienia maszyn cyfrowych w 1975 r.,Wrocław 30.12.1975 r., APWr, WZE Elwro, IV/48, s. 4-5.
79Rozwój produkcji, APWr, WZE Elwro, IV/6, s. 3-4.
80Program rozwoju i generalnych dostaw 1976-1980,Wrocław 1975r., ze zbioru Bogdana Safadera.
81Projekt planu na lata 1976-1980 i wykonanie w 1974-1975, APWr, WZE Elwro, IV/8, s. 22-23.
82Pismo okólne nr 1/76 –Utworzenie Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów MERA-ELWRO [dalej : CKSAiP], AP Wr, WZE Elwro, I/72, s. 1-3.
83Organizacja Instytutu KSAiP [dalej : IKSAiP], AP Wr, WZE Elwro, I/28, s. 204-205.
84Podstawowy asortyment produkcji, APWr, WZE Elwro, VII/43, s. 27.
85„1959-1978 tysiąc komputerów produkcji MERA ELWRO”, s. tyt., ze zbioru Mariana Snowarskiego.
86Tamże, Ruta Maćkowiak Od UMC-1 do R-32, s. 14-15.
87Tamże, Stanisław Błaszków Z komputerami Mera-ELWRO w świat, s. 24-26,
88Tamże, Jerzy Brudnowski Jak powstaje komputer, s.16-22,
89Telewizyjna video gra, www.gadzetomania.pl/3295, telewizyjna-wideo-gra, lipiec 2016 r.
90Przekształcenie warsztatów szkolnych, APWr, WZE Elwro, I/28, s. 272.
91Bronisław Piwowar, „Wspomnienia o ELWRO” – Automatyka elektroniczna i elektroniczna aparatura, s. 27-28, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
92Roman Gawlak „Krótka historia aparatury pomiarowej w ELWRO” – Szansa dla aparatury pomiarowej, s. 3-5, ze zbioru Romana Gawlaka.
93Zdjęcie - mikrolaboratorium mobilne AW-11, fot. z „ELWRO Promo PL”, 1988 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
94„Informator 1959-1979 CKSAiP Mera ELWRO”, 1979 r. – Schemat rodowodu ELWRO, s. 10, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
95Tamże , życzenia Wiceministra Przemysłu Maszynowego, s. 8, ze zbioru Mariana Snowarskiego.
96„Zakładowa baza lecznicza”, Słowo Polskie 1-2.X.1979 r
97Zdjęcie budynku przychodni Wrocław 1979, fot. E. Jakubiak
98Ustalenie dziedzin dla realizacji generalnych dostaw systemów sterowania procesami technologicznymi, 1979 r., APWr, WZE Elwro, I/57, s. 154.
99Przedmiot ekspozycji ELWRO na MTP-79, APWr, WZE Elwro, I/56, s. 347.
100Realizacja polecenia służbowego nr 10a/79 – dot. programu produkcji urządzeń i systemów komputerowych dla diagnostyki medycznej, AP Wr, WZE Elwro, I/57, s. 83.
101Uchwała nr 1/79 Konferencji Samorządu Robotniczego - dot. zagrożeń związanych z brakiem zabezpieczenia materiałowego i realizacji dostaw kooperacyjnych, AP Wr, WZE Elwro, I/31, s. 171-172.
102Bronisław Piwowar „Wspomnienia o ELWRO” – Zalążek sieci komputerowych, s.22, www.elwrowcy.republika.pl/piwowar1.pdf, sierpień 2016 r.
103Organy elektroniczne „Elwirka” www.wikipedia.org/wiki/Elwirka, lipiec 2016 r.
104Heliodor Stanek „Militarny sprzęt…” – Grupa Robocza RODAN 15,s.9-10, www.elwrowcy.republika.pl/tamara.pdf, lipiec 2016 r.
105Plan nowych uruchomień, 1980 r. APWr, WZE Elwro, I/33, s. 59-60.
106Zdjęcie - Procesor Teleprzetwarzania Danych PTD EC-8371.01, fot. z „ELWRO Promo PL”, 1988 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
107Sprawozdanie z delegacji służbowej – podpisanie w Budapeszcie porozumienia, 1980 r., APWr, WZE Elwro, IX/45, s. 85.
108Sprawozdanie z delegacji służbowej – kontrakt na dwumaszynowy system mc. R-32 dla kolei węgierskich, APWr, WZE Elwro, IX/45, s. 64.
109Sprawozdania z delegacji służbowych do Jugosławii – instalacja, obsługa, nadzór techniczny komputerów, APWr, WZE Elwro, IX/45, s. 165, 178, 194.
110Polecenie służbowe nr 4/80 – dot. realizacji kontraktu eksportowego dla Zakładów Wapienniczych w Kerbali w Iraku, APWr, WZE Elwro, I/58 s. 27.
111Zatrudnienie w 1980 r., APWr, WZE Elwro, IV/57 s. 27.
112Zarządzenie nr 6/81- dot. struktura organizacyjna, APWr, WZE Elwro, I/35, s. 25
113Heliodor Stanek „Militarny sprzęt…” – UMJS, s.4, www.elwrowcy.republika.pl/tamara.pdf, lipiec 2016 r.
114Plan sprzedaży eksportowej 1981, APWr, WZE Elwro, IV/57, s. 18-19.
115Podsystem Teleprzetwarzania Tele JS – oprac. IKSAiP, listopad 1981 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
116Ameprod TVG-10, www.wikipedia.org/wiki/Ameprod_TVG-10, czerwiec 2016 r.
117Polecenie służbowe nr 6/82 – dot. realizacji porozumienia o współpracy z NBP, Wrocław 17.04.1982 r., APWr, WZE Elwro, I/60, s. 25-26.
118Polecenie służbowe nr 7/82 – dot. realizacji porozumienia o współpracy z Centrum Komputeryzacji Rynku „CEKAR”, Wrocław 17.04.1982 r., APWr, WZE Elwro, I/60, s. 27-28.
119Polecenie służbowe nr 8/82 – dot. realizacji porozumienia o współpracy z PKP, Wrocław 17.04.1982 r., APWr, WZE Elwro, I/60, s. 29-30.
120Polecenie służbowe nr 27/82 – dot. realizacji porozumienia o współpracy z Instytutem „ORGMASZ”, Wrocław 24.12.1982 r., APWr, WZE Elwro, I/60, s. 204-205.
121Pismo okólne nr 4/82 – dot. zmiana nazwy na Zakłady Elektroniczne ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/78, s. 8, oraz projekt graficzny nowego logo, ze zbioru Mieczysława Piróga.
122Struktura i realizacja eksportu 1981 i 1982 r., APWr, WZE Elwro, IX/118, s.2,10.
123Zarządzenie nr 2/83 – dot. zniesienia z dniem 15.01.1983 r. wprowadzonej w stanie wojennym militaryzacji jednostek organizacyjnych, służb, stanowisk pracy, APWr, WZE Elwro, I/37, s. 53-54.
124Zarządzenie nr 6/83 – dot. likwidacji filii Ośrodka Szkoleniowego w Książu z dniem 30.06.1983 r., APWr, WZE Elwro, I/37, s. 141.
125Sprawozdanie z delegacji służbowej do Mongolii – realizacja kontraktu na dostawę podsystemu TeleJS, APWr, WZE Elwro, IX/90, s. 79-81.
126Plan eksportu Biura Handlu Zagranicznego – dot. urządzeń komputerowych, APWr, WZE Elwro, IX/108, s. 158.
127Polecenie służbowe nr 21/84 – dot. zakończenia w 1984 r. produkcji mc. ODRA 1305 z pamięcią ferrytową, APWr, WZE Elwro, I/62, s. 226-227.
128Polecenie służbowe nr 34/84 – dot. zakończenia do 31.12.1984 r. produkcji mc. R-32 z pamięcią ferrytową, APWr, WZE Elwro, I/62, s. 326-327.
129Zarządzenie nr 10/84 – dot. powołania Punktu Obsługi Technicznej w Budapeszcie z podporządkowaniem Dyrektorowi Biura Handlu Zagranicznego ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/38, s. 150, 152.
130Zarządzenie nr 19/84 – dot. powołania Punktu Obsługi Technicznej w Pradze z podporządkowaniem Dyrektorowi Biura Handlu Zagranicznego ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/38, s. 262, 270.
131Zarządzenie nr 23/84 – dot. powołania Punktu Obsługi Technicznej w Berlinie z podporządkowaniem Dyrektorowi Biura Handlu Zagranicznego ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/38, s. 296, 297.
132„Handel – Współpraca”, Pismo Załogi ELWRO nr 1-2, styczeń 1985 r., APWr, WZE Elwro, VI/20, s. 3.
133Realizacja eksportu 1981-1984, APWr, WZE Elwro, IX/119, s. 11.
134Polecenie służbowe nr 3/85 – dot. zakończenia z dniem 28.01.1985 r. produkcji przełącznika kanałów TV-69, APWr, WZE Elwro, I/63, s. 8-9.
135Polecenie służbowe nr 4/85 – dot.realizacji współpracy z firmą Velebit - Zagrzeb (Jugosławia), APWr, WZE Elwro, I/63, s. 10-11.
136Polecenie służbowe nr 24/85 – dot. realizacji umowy kooperacyjnej z firmą Elektronska Industrija – NIŚ (Jugosławia), APWr, WZE Elwro, I/63, s. 141-143.
137Sprawozdanie z delegacji służbowej do Jugosławii – dot. współpracy z firmą Elektronska Industrija Honeywell w produkcji, dostawach terminali specjalizowanych i drukarek, APWr, WZE Elwro, I/64, s. 101-102.
138„Handel – współpraca”, Pismo Załogi ELWRO nr 4, luty 15-28, 1985, APWr, WZE Elwro, VI/21, s. 31.
139Zdjęcie – mikrolaboratorium mobilne AG-12, fot. z „ELWRO Promo PL”, 1988 r. ze zbioru Bogdana Safadera.
140Polecenie służbowe nr 12/85 z harmonogramem – dot. wykonania 3 szt. Prototypów mc. R-34, APWr, WZE Elwro, I/63, s. 58, 62.
141Polecenie służbowe nr 34/85 – dot. zakończenia z dniem 31.12.1985 r. produkcji urządzeń w tym PTD z pamięcią ferrytową, APWr, WZE Elwro, I/63, s. 193-194.
142Polecenie służbowe nr 35/85 – dot. zakończenia produkcji bloku i jednostek pamięci ferrytowej, APWr, WZE Elwro, I/63, s. 195-196.
143Wykaz zakładów i jednostek organizacyjnych ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/40, s. 251.
144Cd. harmonogramu z polecenia służbowego nr 12/85 – dot. uruchomienia produkcji mc. R-34 (seria próbna 10 szt.), APWr, WZE Elwro, I/63, s. 63-64.
145Zdjęcie-Jednostka Centralna R-34 EC-2134, Wrocław 1986, APWr, WZE Elwro, 13/3, brak autora fot.
146Zarządzenie nr 20/86 – dot. utworzenia delegatury BHZ ELWRO w Pradze podporządkowanej Biuru Radcy Handlowego przy Ambasadzie, APWr, WZE Elwro, I/40, s. 292.
147Zarządzenie nr 29/86 – dot. utworzenia delegatury BHZ ELWRO w Moskwie podporządkowanej Biuru Radcy Handlowego przy Ambasadzie, APWr, WZE Elwro, I/41, s. 50.
148Zarządzenie nr 33/86 – dot. utworzenia delegatury BHZ ELWRO w Budapeszcie podporządkowanej Biuru Radcy Handlowego przy Ambasadzie, APWr, WZE Elwro, IX/121, s. 1, 4.
149Główne pozycje eksportu, APWr, WZE Elwro, IX/120, s. 2, 7.
150Sprawozdanie z delegacji służbowej do Koreańskiej Republiki Ludowo –Demokratycznej [dalej : KRLD] – dot. podpisania kontraktu na eksport mc. R-34, APWr, WZE Elwro, IX/74, s. 2.
151Sprawozdanie z delegacji służbowej do Jugosławii – dot. obsługi serwisowej procesów teleprzetwarzania PTD zainstalowanych w Jugosławii, APWr, WZE Elwro, IX/74, s. 46
152Uchwała nr 50/86 Rady Pracowniczej – dot. współpracy z Dyrekcją Generalną PKP, APWr, WZE Elwro, VIII/12, s. 42.
153Uchwała nr 30/86 Rady Pracowniczej – dot. licencji TELKOM-TELETRA na produkcję central telefonicznych, APWr, WZE Elwro, VII/12, s. 62.
154Polecenie służbowe nr 25/85 – dot. zakończenia z dniem 31.12.1986 r. produkcji j.c. R-32 (EC-2032) z pamięcią półprzewodnikową na numerze fabrycznym 175, APWr, WZE Elwro, I/63, s. 147-148.
155Polecenie służbowe nr 19/86 – dot. zakończenia z dniem 31.12.1986 r. produkcji j.c. ODRA 1305 z pamięcią półprzewodnikową na numerze fabrycznym 432, APWr, WZE Elwro, I/64, s. 230-231.
156Zdjęcie – mikrokomputer ELWRO 800 Junior, fot. z „ELWRO Promo PL”, 1988 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
157Objęte zamówieniem rządowym, Pismo Załogi ELWRO nr 1-2, 1-31 stycznia 1988 r, APWr, WZE Elwro, VI/26, s. 29.
158Analiza obrotów BHZ w 1987 r., APWr, WZE Elwro, IX/120, s. 18.
159Zarządzenie nr 12/87 – dot. likwidacji Punktu Obsługi Technicznej w Berlinie i ustanowienia Delegata Biura Handlu Zagranicznego ELWRO w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie w NRD, APWr, WZE Elwro, I/42, s. 141.
160Zarządzenie nr 17/87 – dot. ustanowienia Delegata Biura Handlu Zagranicznego ELWRO w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie w Bułgarii, APWr, WZE Elwro, I/42, s. 181.
161Polecenie służbowe nr 18/87 – dot. realizacji umowy z TELKOM-TELETRA na produkcję w ELWRO modemów, APWr, WZE Elwro, I/65, s. 101.
162Polecenie służbowe nr 22/87 – dot. realizacji porozumienia o współpracy ELWRO i Instytutu KSAiP z Instytutami Politechniki Wrocławskiej, APWr, WZE Elwro, I/65, s. 156, 159.
163Adam Urbanek „Jak powstawała seria ODRA 1300” – Emulowanie ODRY, s. 24-25, www.elwrowcy.republika.pl/urbanek.pdf, lipiec 2016 r.
164„Emulator mc. ODRA 1305 dla EC-1034”, oprac. IKSAiP, Wrocław, Informator dla użytkowników komputerów ELWRO, czerwiec 1988 r., APWr, WZE Elwro, 13/2.
165Uchwała nr 164/87 Rady Pracowniczej – dot. wsparcia finansowego dla Kliniki Nefrologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, APWr, WZE Elwro, VII/12, s. 197.
166Uchwała nr 12/86 Rady Pracowniczej – dot. wsparcia finansowego dla Kliniki Kardiologicznej Akademii medycznej we Wrocławiu, APWr, WZE Elwro, VIII/12, s. 30.
167Uchwała nr 149/87 – dot. dot. wsparcia finansowego dla Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, APWr, WZE Elwro, VIII/12, s. 181,
168Polecenie służbowe nr 17/87 – dot. zakończenia produkcji z dniem 31.12.1987 r. wymienionych w poleceniu urządzeń, APWr, WZE Elwro, I/65, s. 97.
169Plan produkcji – sprzedaży, APWr, WZE Elwro, IV/60, s. 18.
170Porozumienie o współpracy – dot. dystrybucji na rynku węgierskim aparatury do pomiarów i analiz, APWr, WZE Elwro, I/66, s. 52-53, 56.
171„Srebrny jubileusz Elektronicznych Zakładów Naukowych”, Pismo Załogi Elwro nr 1-2, 1-31 I 1988 r., APWr, WZE Elwro, VI/26, s. 1.
172Zdjęcie – mikrokomputer ELWRO 801 AT, fot. Paweł Szecówka.
173Zdjęcie – mikrokomputery ELWRO 801 AT, fot. Paweł Szecówka.
174„Działalność promocyjna”, 1987 – 1989, ELWRO Information Memorandum , 1990 r., Appendix VI/ zał. VI, ze zbioru Bogdana Safadera.
175
„ELWRO Promo PL” – film promocyjny 1988 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
176Protokół podpisany w Moskwie w dniu 19.05.1988 r. – dot. realizacji automatyzacji zarządzania przedsiębiorstwami Ministerstwa Przemysłu Elektronicznego ZSRR na bazie dostaw z ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/66, s. 120-122.
177Polecenie służbowe nr 14/88 – dot. realizacji porozumień zawartych z instytucjami ZSRR, APWr, WZE Elwro, I/66, s. 100-101.
178Polecenie służbowe nr 17/88 – dot. porozumienia o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, APWr, WZE Elwro, I/66, s. 152-153.
179Polecenie służbowe nr 4/88 – dot. zakończenia produkcji z dniem 30.09.1988 r. minikomputera militarnego UMJS-10 i innych urządzeń, APWr, WZE Elwro, I/66, s. 16.
180Realizacja 1987, 1988 i plan eksportu na 1989 r., APWr, WZE Elwro, I/66, s. 16.
181„Pierwsza elwrowska spółka z udziałem zagranicznym”, Pismo Załogi Elwro nr 19, 1-15 X 1988 r., APWr, WZE Elwro, IX/120, s. 38.
182Uchwała nr 282/88 Rady Pracowniczej - dot. zawiązania spółki z udziałem NBP dla komputeryzacji banków z wykorzystaniem wyrobów ELWRO, APWr, WZE Elwro, VIII/12, s. 323.
183„Minister dziękuje” – dot. honorowa odznaka dla ELWRO za zasługi dla oświaty, Pismo Załogi Elwro nr 9, 1 – 15 V 1988 r., APWr, WZE Elwro, VI/26, s. 224.
18430 lecie Elwro – „ELWRO folder 1989 30 lat” – okolicznościowy tekst dyrektora naczelnego Elwro, Wrocław 1989 r., APWr, WZE Elwro, 13/3.
185Sprawozdanie z delegacji służbowej – dot. uruchomienia i przekazania do eksploatacji mc. R-34 w Pyongson w KRLD, 16.03.1989 r., APWr, WZE Elwro, IX/98, s.29
186Pismo sztabu wyborczego ELWRO, 24.04.1989 r., APWr, WZE Elwro, I/85, s. 3.
187Udział ELWRO w spółkach kapitałowych - Protokół zdawczo-odbiorczy, 23.01.1991 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
188Wykaz spółek i wniesione udziały, tamże.
189Pismo Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, 30.06.1989 r., ze zbioru Janiny Rudze.
190Legitymacja nr 389/89, Złotej Odznaki Honorowej przyznanej przez Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu, ze zbioru Andrzeja Musielaka.
191Plan eksportu na 1989 r., APWr, WZE Elwro, IV/61, s. 13.
192Sprzedaż krajowa i eksport Zakładu Elektroniki (1986-1989), „Analiza informacji finansowej”, oprac. KPMG, kwiecień 1990 r., zał. IV.
193Sprzedaż krajowa i eksport Zakładu Automatyki (1986-1989), tamże, zał. IV.
194Uchwała nr 194/89 Rady Pracowniczej – dot. zatwierdzenia programu dla wypracowania zysku w wysokości umożliwiającej uruchomienie dodatkowych środków na wynagrodzenia, APWr, WZE Elwro, VIII/3, s. 244.
195Uchwała nr 208/89 Rady Pracowniczej z dnia 17.11.1989 r. – wyrażenie zgody na przeprowadzenie wyceny potencjału i majątku ELWRO przez wyspecjalizowane firmy S.G.WARBURG Co. LTD oraz KPMG PEAT MARWICK Mc LINTOCK oraz na podjęcie przez te firmy działań dla znalezienia i doboru odpowiedniego partnera zagranicznego, APWr, WZE Elwro, VIII/13, s. 261.
196Wyniki finansowe 1986-1989 r. „ELWRO Information Memorandum” oprac. S.G. Warburg, 07.05.1990 r., s. 5, ze zbioru Bogdana Safadera.
197Udział grup wyrobów w sprzedaży krajowej i w eksporcie, tamże, Appendix II/zał. 2, ze zbioru Bogdana Safadera.
198Rynki zagraniczne, tamże, s. 13-14 j. ang, s. 16-17 j. pol., ze zbioru Bogdana Safadera
199Rynek krajowy, tamże, s. 14-15 j. ang, s. 17-19 j. pol. ze zbioru Bogdana Safadera.
200Zagraniczna sieć handlowa, tamże, s. 12 j. ang., s. 15 j. pol., Appendix I, ze zbioru Bogdana Safadera.
201Krajowa i zagraniczna sieć serwisowa, tamże, s. 16-17 j. ang., s. 19-21 j. pol., ze zbioru Bogdana Safadera.
202Oszacowane środki netto, tj. majątek ELWRO pomniejszony o zobowiązania, tamże, s. 43-44 j. ang., s. 52-54 j. pol., ze zbioru Bogdana Safadera.
203Struktura zatrudnienia wg kwalifikacji, tamże, s. 24 j. ang., s. 29 j. pol., ze zbioru Bogdana Safadera.
204Uchwała nr 234/90 Rady Pracowniczej z dnia 30.01.1990 r. – dot. powołania zespołu ds. przekształceń własnościowych, APWr, WZE Elwro, VIII/13, s. 289.
205Polecenie służbowe nr 2/90 – dot. realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Uruchomieniu produkcji układów scalonych”, APWr, WZE Elwro, I/68, s. 3.
206Pismo z dnia 7.05.1990 r. upoważniające S.G. Warburg do przekazywania zatwierdzonego Memorandum Informacyjnego potencjalnym inwestorom zagranicznym, ze zbioru Bogdana Safadera.
207ELWRO Information Memorandum/ ELWRO Memorandum Informacyjne, kwiecień 1990 r., oprac. S.G. Warburg, s. tyt. j. ang. i j. pol., contents/ spis treści, ze zbioru Bogdana Safadera.
208ELWRO Analiza Informacji Finansowej, oprac. KPMG, kwiecień 1990 r. s. tytułowa, spis treści, ze zbioru Bogdana Safadera.
209Możliwość współpracy i formy współdziałania, „ELWRO Information Memorandum”, oprac. S.G. Warburg, 7.05.1990 r., s. 7-8 j. ang., 8-9 j. pol., ze zbioru Bogdana Safadera.
210Lista potencjalnych inwestorów zagranicznych, kwiecień 1990 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
211Plan eksportu na 1990 r., APWr, WZE Elwro, IV/61, s. 15.
212Sprawozdanie z delegacji służbowej – dot. uruchomienia na Kubie 7 sztuk procesorów teleprzetwarzania PTD o numerach fabrycznych od 805 do 811, APWr, WZE Elwro, IX/90, s. 41-42.
213Uchwała nr 12/90 Rady Pracowniczej z dnia 12.07.1990 r. – ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ELWRO, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 12.
214Uchwała nr 30/90 Rady Pracowniczej z dnia 14.09.1990 r. – odwołanie Andrzeja Musielaka ze stanowiska Dyrektora ELWRO z dniem 21.12.1990 r., APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 33.
215Sprawozdanie z delegacji służbowej do KRLD – eksploatacja nadzorowana systemu R-34 i protokół zakończenia okresu gwarancyjnego, APWr, WZE Elwro, IX/98, s. 39.
216Protokół z posiedzenia Rady Pracowniczej z dnia 24.09.1990 r. – dot. umowy z firmą Kapsch uwarunkowanej zawarciem umowy z Poczta Polską, APWr, WZE Elwro, VIII/9, s. 45.
217Powiązania kapitałowe po przekształceniu ELWRO w spółkę akcyjna, wrzesień 1990 r., ze zbioru Bogdana Safadera.
218Uchwała nr 47/90 Rady Pracowniczej z dnia 25.10.1990 r. – wyrażenie zgody na przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 50.
219Fragment z protokołu posiedzenia Rady Pracowniczej w dniu 30.10.1990 r. – Ministerstwo Przemysłu wraz z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych zaproponowały grupie 60 przedsiębiorstw (w tym dla ELWRO) przekształcenie w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i pomoc Banku Światowego, jeśli wniosek złoży się w odpowiednim terminie, APWr, WZE Elwro, VIII/9, s. 61.
220Uchwala nr 54/90 Rady Pracowniczej z dnia 30.10.1990 r. – uchylenie uchwały nr 47/90 z dnia 25.10.1990 r. wyrażającej zgodę na przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 58.
221Uchwała nr 55/90 Rady Pracowniczej z dnia 30.10.1990 r. – wyrażenie zgody na rozpoczęcie procesu przekształcenia w formie negocjacji i ustaleń z ministerstwami, zobowiązanie Dyrektora wyłonionego w konkursie do wystąpienia z wnioskiem w celu przekształcenia, zobowiązanie Dyrektora do powołania zespołu specjalistów, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 59.
222Polecenie służbowe nr 17/90 z dnia 30.10.1990 r. – dot. powołania zespołu przygotowawczego do przekształcenia ELWRO w spółkę akcyjną, APWr, WZE Elwro, I/68, s. 84-85.
223Fragment z protokołu Zebrania Delegatów z dnia 7.11.1990 r. – dot. przekształcenia ELWRO w spółkę akcyjną bądź likwidacji w przypadku akcjonariatu pracowniczego, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 12-13, 14-17, 21.
224Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych art. 37 do 39 – dot. likwidacji przedsiębiorstwa w celu oddania do odpłatnego korzystania z mienia przedsiębiorstwa przez w spółkę pracowniczą, Dz. Ustaw, 1990 nr 51, por. 298.
225Uchwała nr 3/90 Zebrania Delegatów z dnia 7.11.1990 r. –wniosek o przeprowadzenie przez Radę Pracowniczą referendum w sprawie przekształcenia oraz postanowienie o wstrzymaniu się z wydawaniem opinii w sprawie zgody na przekształcenia do momentu zapoznania się z wynikami referendum, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 24.
226Uchwała nr 60/90 Rady Pracowniczej z dnia 16.11.1990 r. o przeprowadzeniu referendum na temat prywatyzacji, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 64.
227Uchwała nr 62/90 Rady Pracowniczej z dnia 29.11.1990 r. o powołaniu Władysława Kierzkowskiego na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa ZE ELWRO z dniem 1.01.1991 r., APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 68.
228Polecenie służbowe nr 22/90 z dnia 30.11.1990 r. z załączonym wzorcowym aktem notarialnym przekształcenia i kwestionariuszem przedsiębiorstwa kandydata do prywatyzacji, APWr, WZE Elwro, I/68, s. 102, 106.
229Zarządzenie nr 26/90 z dnia 13.12.1990 r. – dot. utworzenia zespołu zadaniowego ds. central telefonicznych, APWr, WZE Elwro, I/45, s. 138-139
230Fragment protokołu z posiedzenia Zebrania Delegatów w dniu 18.12.1990 r-. dot. referendum, które uznano za nieważne, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 31-32.
231Uchwała nr 6/90 Zebrania Delegatów z dnia 18.12.1990 r. o uznaniu referendum w sprawie prywatyzacji za nieważne, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 41 a.
232Uchwała nr 7/90 Zebrania Delegatów – wyrażająca pozytywna opinię o przekształceniu ELWRO w spółkę akcyjną i zobowiązująca Dyrektora Przedsiębiorstwa i Radę Pracowniczą do wystąpienia z wnioskiem „w momencie najbardziej korzystnym…”, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 42.
233Sprawozdanie F- 01 za 1990 r. – przychody koszty i wynik finansowy, APWr, WZE Elwro, II/38, s. 5-6.
234Protokół z posiedzenia Rady Pracowniczej dnia 04.01.1991 r. – proponowane przez dyr. W. Kierzkowskiego zmiany organizacyjne, pytania członków Rady i odpowiedzi dyrektora, APWr, WZE Elwro, VIII/9, s. 104-106.
235Fragment protokołu z posiedzenia Zebrania Delegatów z dnia 14.01.1991 r. – prezentacja przez dyr. W. Kierzkowskiego zmian, a także krytyczna ocena dotychczasowej organizacji, APWr, WZE Elwro, VIII/4, s. 50-52.
236Zarządzenie nr 2/91 z dnia 15.01.1991 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Przedsiębiorstwa oraz załącznik nr 2 do statutu pt. „Schemat aparatu zarządzania i ramowy podział funkcji w p.p. pod nazwa Z.E. ELWRO”, APWr, WZE Elwro, I/46, s. 3-4, 8.
237Uchwała nr 103/91 Rady Pracowniczej z dnia 15.03.1991 r. – oceniając sytuacje przedsiębiorstwa jako szczególnie złożoną i trudną, Rada uważa za konieczne zamkniecie etapu uzgodnień oraz dyskusji nad składem Zarządu i postanawia tą uchwałą wyrazić zgodę na powołanie z dniem 15.03.1991 r. dyrektorów trzech dywizji, dyrektora Produkcji i Rozwoju oraz p.o. Gł. księgowego – Szefa Finansów, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 111-112.
238Zarządzenie nr 11/91 z dnia 28.05.1991 r. w sprawie wdrożenia postępowania naprawczego w Zakładzie Elektroniki Użytkowej (ZL) w Płakowicach, APWr, WZE Elwro, I/46, s. 12.
239Pismo okólne nr 2/91 z dnia 26.04.1991 r. – w sytuacji znacznego zmniejszenia obciążenia pracą postanawia się o wstrzymaniu działalności gospodarczej w dniach 2, 4, 31 maja i 1 czerwca 19991 r., APWr, WZE Elwro, I/87, s. 3.
240Pismo okólne nr 3/91 z dnia 15.07.1991 r. – wstrzymanie działalności gospodarczej w dniach 27 lipca, 16, 17 sierpnia 1991 r., APWr, WZE Elwro, I/87, s. 4.
241Uchwała nr 155/91 Rady Pracowniczej z dnia 09.10.1991 r. oceniająca działania Zarządu za okres do 30.09.1991 r. jako mało konsekwentne, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 208.
242Uchwala nr 176/91 Rady Pracowniczej z dnia 20.12.1991 r.- wyrażenie zgody na przedłużenie pełnionych funkcji w Zarządzie do 30.06.1992 r., APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 233.
243Uchwała nr 156/91 Rady Pracowniczej z dnia 9.10.1991 r. – wyrażenie zgody na sprzedaż samochodów będących w dyspozycji delegatur w Czechosłowacji i ZSRR, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 208.
244Uchwała nr 158/91 Rady Pracowniczej z dnia 9.10.1991 r. – wyrażenie zgody na sprzedaż budynku Lipsk II przy ul. Ostrowskiego 7, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 213.
245Sprawozdanie F-01 za 1991 r. – przychody, koszty i wynik finansowy, APWr, WZE Elwro, II/39, s. 5.
246Notatka służbowa z badania sprawozdania finansowego za 1991 r. dot. utrudnień w przeprowadzeniu badania przez biegłych, APWr, WZE Elwro, II/39, s. 86.
247Uchwała nr 203/92 Rady Pracowniczej z dnia 13.2.1992 r. – w związku z uchwałą KZ NSZZ „Solidarność” Rada Pracownicza zwraca się do KZ NSZZ o przesłanie formalnego wniosku dotyczącego odwołania całej Rady, APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 269.
248Uchwała nr 219/92 Rady Pracowniczej z dnia 27.03.1992 r. – wyrażenie zgody na sprzedaż zakładowego domu mieszkalnego przy ul. Ostrowskiego 1 (tzw. domu rotacyjnego), APWr, WZE Elwro, VIII/14, s. 289.
249Pismo okólne nr 2/92 z dnia 17.04.1992 r. w sprawie współpracy pomiędzy ELWRO, a spółką Northern Telecom ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/88, s. 4-5.
250Pismo okólne nr 4/92 z dnia 9.06.1992 r. w sprawie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, APWr, WZE ELWRO I/88, s. 8-9.
251Zarządzenie nr 9/22 z dnia 31.07.1992 r. w sprawie likwidacji Zakładu Elektroniki Użytkowej (ZL) w Płakowicach, APWr, WZE ELWRO I/47 s. 110.
252Fragment protokołu z posiedzenia Rady Pracowniczej dnia 09.09.1992 r. – ocena dyr. W. Kierzkowskiego aktualnej sytuacji ELWRO jako bardzo ciężkiej, rozważane jest zwolnienie 600-700 pracowników, APWr, WZE Elwro, VII/10, s. 9, 12.
253Uchwała nr 24/92 Rady Pracowniczej z dnia 9.09.1992 r. - dot. żądania przedstawienia przed dyrektora w trybie pilnym działań szybkich, skutecznych i radykalnych dla uniknięcia całkowitego paraliżu przedsiębiorstwa, APWr, WZE Elwro, VIII/15, s. 26.
254Uchwała nr 26/92 Rady Pracowniczej z dnia 9.09.1992 r.- dot. zgody na utworzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pulsantis” w oparciu o majątek Międzyzakładowej Przychodni przy ul. Ostrowskiego 3, APWr, WZE Elwro, VIII/15, s. 28.
255Pismo okólne nr 5/92 z dnia 12.10.1992 r. - dot. wdrożenia procedury zwolnień grupowych w ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/88, s. 10-12.
256Zarządzenie nr 13/92 z dnia 3.12.1992 r. w sprawie likwidacji zagranicznych i krajowych delegatur ELWRO, APWr, WZE Elwro, I/47, s. 192-193.
257Fragment raportu biegłych z badania sprawozdania finansowego ELWRO za 1992 r., - dot. likwidacji środków trwałych, APWr, WZE Elwro, II/40, s. 110.
258Fragment raportu biegłych z badania sprawozdania finansowego ELWRO za 1992 r., - ocena, że nastąpiło znaczne pogłębienie sytuacji kryzysowej, ELWRO utraciło zdolność płatniczą, istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności w 1993 r., APWr, WZE Elwro, II/40, s. 101, 105.
259Zarządzenie nr 1/93 z dnia 12.01.1993 r. - dot. wprowadzenia harmonogramu prac doprowadzających do złożenia wniosku w Ministerstwie Przemysłu o przekształcenie ELWRO w spółkę, APWr, WZE Elwro, I/48, s. 1-2.
260Pismo Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 23.2.1993 r. – Ministerstwo rozważa możliwość wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego z uwagi na wyniki ekonomiczne, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr w posiadaniu firmy Energia Active Sp z o. o. Sp. K. na ul. Ostrowskiego [dalej : ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr].
261Fragment protokołu z posiedzenia Rady Pracowniczej w dniu 30.03.1993 r. – ELWRO w parze z ZWUT-em Warszawa, po przekształceniu w spółki akcyjne, uczestniczyć będą w przetargu na zbycie akcji obu spółek przez Skarb Państwa. Wg informacji dyrektora sytuacja ELWRO jest dramatyczna, APWr, WZE Elwro, VIII/10, s. 61- 62.
262Uchwała nr 92/93 Rady Pracowniczej z dnia 7.04.1993 r. akceptująca wniosek dyrektora o przekształcenie ELWRO w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, APWr, WZE Elwro, VIII/15, s. 100.
263Uchwała nr 2/93 Zebrania Delegatów z dnia 6.05.1993 r. opiniująca pozytywnie wyrażenie zgody przez Radę Pracowniczą na przekształcenie ELWRO, APWr, WZE Elwro, VIII /5 s. 30.
264Uchwała nr 6/93 Zebrania Delegatów z dnia 6.05.1993 r. – uchwalenie regulaminu podziału i nabywania akcji przez pracowników ELWRO S. A., APWr, WZE Elwro, VIII/5 s.48-49.
265Fragment protokołu Rady pracowniczej z dnia 19.05.1993 r. – informacja dyrektora o przekazaniu w dniu 10.05.1993 r. wniosku do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz o dokonywanej wycenie przedsiębiorstwa i przygotowywaniu memorandum przez firmę Bain Company, APWr, WZE Elwro, VIII/10, s. 90-92.
266„Dziś oddłużenie ELWRO”, Gazeta Robotnicza nr 170, 10.08.1993 r.
267Fragment protokołu Rady Pracowniczej z dnia 16.08.1993 r. – oddłużenie otworzyło drogę do przekształcenia w spółkę akcyjną, APWr, WZE Elwro, VIII/10, s. 113.
268Pismo z dnia 16.08.1993 r. do Ministra Przekształceń Własnościowych od Rady Pracowniczej ELWRO z propozycją składu zarządu i ustanowieniu prokurentów przyszłej spółki, APWr, WZE Elwro, VIII/10, s. 119.
269Z raportu badania sprawozdania finansowego Spółki informacje ogólne dot. zawiązanej w dniu 23.08.1993 r. spółki poprzez przekształcenie ELWRO w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
270Ze sprawozdania z działalności Spółki ZE ELWRO S.A. za okres od 1.09.1993 r. do 31.12.1994 r. – Kapitał Spółki, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
271Tamże, struktura własnościowa kapitału akcyjnego spółki po sprzedaży 80% akcji przez Skarb Państwa dla firmy Siemens AG, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
272Uchwała Zarządu nr 2/93 z dnia 30.12.1993 r. – zatwierdzająca realizację zadania rozbiórki obiektów, likwidację środków trwałych w postaci budynków i budowli, spisania w straty nakładów na realizację budowy zakładu obwodów scalonych, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
273Zdjęcie - Budynek produkcyjny przed wyburzeniem w 2004 r., fot. z filmu Jana Olejnika "Burzenie starego ELWRO"
274Zdjęcie - Burzenie budynków serwisu i produkcyjnego oraz teren po wyburzeniu, fot. z filmu Jana Olejnika "Burzenie starego ELWRO"
275Sprawozdanie F-01 za 1993r. – przychody, koszty i wynik finansowy, APWr, WZE Elwro, II/41, s. 3-4.
276Ze sprawozdania za okres IX 1993 r. – XII 1994 r., zał. 8 – dane dot. Spółki ELWRO S.A za okresy IX–XII 1993 oraz I–XII 1994 r., ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
277Tamże, zał. 5 – dane dot. Spółki ELWRO S.A za okresy IX – XII 1993 oraz I-XII 1994 r., ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
278Ze sprawozdania za 1995 r. – struktura własnościowa kapitału akcyjnego Spółki, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
279Tamże, rachunek zysków i strat 1995 r.,
280Ze sprawozdania – działalność gospodarcza w 1997 r. (dane 1996 r. w załącznikach nr 2 i 4), ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
281Ze sprawozdania – działalność gospodarcza w 1998 r., ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
282Ze sprawozdania Telect S.A. – rachunek zysków i strat 1999 r., ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
283Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telect Polska S.A. za 2000 r. – sprzedaż w dniu 19.01.2000 r. przez Siemens AG 99,2 % akcji ELWRO S.A. dla firmy Telect Holdings..Inc., ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.
284Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 26.05.2000 r. o wykreśleniu ZE ELWRO S.A. z rejestru sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, ze zbioru dokumentów ELWRO nie przekazanych do APWr.

Wróć do :
Początku  ||   050  ||   100  ||   150  ||   200  ||   250